top of page

ADR Grundutbildning

Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg.  Förare som transporterar farligt gods på väg ska enligt krav inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har föraren examinerats med ett godkänt resultat. Denna ADR utbildning Grund är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 

Kurslängd: 3 dagar 

Förkunskaper: Krävs inga förkunskaper

Behörighet: Styckegods och bulktransport

Målgrupp: Förare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd

Pris: 3 900 kr

Ingår

Fika och kurslitteratur

ADR Tankutbildning

Grundutbildningen i ADR Tank är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). ADR Tank-utbildningen är avsedd för chaufförer som transporterar farligt gods i tankar eller tankfordon. 

Kurslängd: 2 dagar 

Förkunskaper: Giltig ADR-grundkurs

Behörighet: Tanktransporter

Målgrupp: Förare av tankfordon, UN-tankar, MEG-containrar, batterifordon över 1 m³ och tankcontainrar över 3 m³.

Pris: 2 900 kr

Ingår

Fika och kurslitteratur

bottom of page