top of page

GDPR

Vi på Privatlektioner i väst värnar om den personliga intigriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din intigritet, som till exempel Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till informationen.


På detta vis behandlar vi dina personuppgifter.

Privatlektioner i väst behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Alla personuppgifter inhämtas den dagen du skriver in dig och en kundrelation inleds. Eller om ett uppdrag inleds, eller i övrigt samband med kundrelation.


Vi behandlar sådana uppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge det behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi använder endast uppgifter med syftet av att veta inskrivningsdatum samt till hjälp om vill boka något teoriprov hos trafikverket. Telefonnummer används enbart för att kontakta dig om vi vill boka/ändra en planerad lektion hos oss.


Efter avslutad utbildning raderas dina uppgifter 

bottom of page